תרומת ביציות וזרע

תרומת ביציות נועדה לנשים שחדלו מלייצר ביציות בעצמן בשל בעיות או מחמת גילן.
כידוע, החוק בישראל אוסר על תרומת ביציות תמורת תשלום, ועל כן פרופ' לברון חבר אל
פרופסור בידר דוד, ויחד הם פועלים במעבדת הפוריות בקייב הפועלת תחת התקנות האירופאיות החמורות ביותר ובסיוע הטכנולוגיה המתקדמת ביותר.

תרומת הזרע נועדה לבני זוג בהם הגבר סובל מאי פוריות חמורה, ומנגד נועדה תרומת הזרע לנשים חד הוריות ובני זוג חד-מיניים.